De Zaan loopt van Knollendam tot aan het Noordzeekanaal. Langs de Zaan zijn in de loop van de eeuwen karakteristieke gebouwen neergezet, zoals de Zaans-groene huisjes en de bekende pakhuizen. 

De Zaan heeft ongeveer 10 bruggen. Een ervan is de "Zaanbrug" tussen Wormer en Wormerveer.

Een van 's werelds bekendste molengebieden is de Zaanse Schans, waar enkele authentieke molens te bezichtigen zijn. Voor meer informatie over molens, zie vereniging De Hollandsche Molen.

De Zaan heeft eeuwenlang gezorgd voor enorme bloei, welvaart en werkgelegenheid. Een stukje historie.

Hieronder is een samengestelde foto van de Zaankade. De foto is samengevoegd uit meerdere opnamen d.m.v. PhotoStitch van Canon. Klik erop voor een (flinke) vergroting.

Hieronder is een overzicht van denkele pakhuizen gegeven, vergezeld van een stukje verklarende tekst.

  1. Java
  2. Hollandia
  3. Bassein
  4. Saigon
  5. Batavia
  6. Silo (van Lassie)
  7. Donau
  8. Koningsbergen
  9. Mercurius

De industriële bedrijvigheid langs de Zaan groeide dankzij de ingebruikname van het Noordzeekanaal in 1877. Vanaf de Noordzee werd de Zaanstreek hierdoor goed bereikbaar voor schepen beladen met onder andere hout, rijst en granen. Met name de rijst- en gortpellerij groeide sterk aan het eind van de 19e eeuw. Dit leidde tot een intensieve bebouwing van de Zaanoevers. 

Dit zijn de reeks van pakhuizen en pellerijen langs de Veerdijk te Wormer. De pakhuizen dragen namen die herinneren aan de herkomst van de aangevoerde waren. Vroeg in de 20ste-eeuw ontstond hier naar Amerikaans voorbeeld de opslag van massagoed. In 1912 bouwde men hiervoor de witte graansilo waar nu Lassie op staat. Dit 36 meter hoge gebouw is één van de eerste Nederlandse graansilo's die geheel is uitgevoerd in gewapend beton.

Historische industriewanden zijn schaars geworden. Dankzij de bescherming als momument vanaf 1986 is de wand aan de overzijde behouden gebleven. Hergebruik van de gebouwen is essentieel voor hun behoud.

Geheel rechts van Lassie staat de voormalige rijstpellerij Mercurius. Vanaf 1997 is in dit gebouw het Provinciaal Archeologisch Centrum gevestigd.

Bron: ANWB-bord langs de Zaan